O nas

TREX S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej pod nazwą DOWNSTREAM S.A.) specjalizuje się w internetowej sprzedaży sprzętu sportowego pod marką TREX SPORT. Produkty są przeznaczone  do użytku domowego. 

DOWNSTREAM S.A. z siedzibą w Krakowie, do lipca 2021 r., jako Grupa Kapitałowa UHY ECA świadczyła usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, szkoleń oraz doradztwa biznesowego. W momencie sprzedaży przedsiębiorstwa w dniu 21 lipca 2021 r. zaprzestano tej działalności.

Nazwy historyczne:
AUXILIUM KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA AKCYJNA
AUXILIUM SPÓŁKA AKCYJNA
ECA AUXILIUM SPÓŁKA AKCYJNA
ECA SPÓŁKA AKCYJNA
UHY ECA Spółka Akcyjna
DOWNSTREAM Spółka Akcyjna

Data debiutu: 27.09.2007

Aktualności


W dniu 31 stycznia 2024 roku Spółka zawarła umowę na podstawie której nabyła 100% udziałów w spółce Grosner Sport GmbH z siedzibą w Löcknitz w Niemczech, otwierając nowe możliwości dla  dalszego wzrostu i ekspansji na rynki europejskie.

Z momentem nabycia udziałów Grosner powstała Grupa Kapitałowa ze Spółką jako podmiotem dominującym i Grosner jako podmiotem zależnym.