Akcjonariat

Poznaj naszych akcjonariuszy


Hegen Invest ASI sp. z o.o.

1.455.000 akcji i głosów (31,04%)


Artur Górski

627.395 akcji i głosów (13,38%)

ABS Investment ASI SA

496.011 akcji i głosów (10,58%)​

January Ciszewski

442.842 akcji i głosów (9,45%)