Akcjonariat

Poznaj naszych akcjonariuszy


Hegen Invest ASI sp. z o.o.

1.455.000 akcji i głosów (65,52%)


Artur Górski

627.395 akcji i głosów (6,67%)

ABS Investment ASI SA

496.011 akcji i głosów (5,29%)​